Lønn og tariff


(Foto: stocksnap.io)Skolelederforbundet har partsforhold med alle arbeidsgivere innenfor offentlig sektor.Skolelederforbundet har
 den samme innflytelsen som alle øvrige tjenestemannsorganisasjoner. Denne forhandlingsretten er avledet fra vår hovedorganisasjon Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS.Vi legger mindre kraft i saker som først og fremst berører lærere, men når det gjelder lederspørsmål, er vår innflytelse sentralt større enn medlemstallet tilsier. 

Gode lokale lønnsforhandlere

Skolelederforbundet har i tillegg godt skolerte tillitsvalgte som tar seg av forhandlinger med den lokale arbeidsgiveren. Det gjelder både pedagogiske personale på statlige vilkår og personale tilsatte på kommunale vilkår.

Forsøker å unngå streik

Som fagforening kan det være nødvendig å måtte bruke streikevåpenet i en tariff- eller arbeidskamp. Men som grunnholdning mener Skolelederforbundet at det må finnes andre og bedre måter å løse tvister og uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på.

Tariff- og arbeidstidsavtaler 


Her finner du den gjeldende hovedavtalen i KS-sektoren. 

Her finner du den gjeldende hovedtariffavtalen i KS-sektoren.

Her finner du arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale - SFS 2213

 

Spørsmål?  


Kontakt forhandlingsleder Hilde Driscoll på hilde.driscoll@skolelederforbundet.no eller spesialrådgiver Roar Vea på roar.vea@skolelederforbundet.no 
<< Forrige         12 av 12        
 
 
 
 
 

Søk