Skolelederen

Skolelederen kommer ut med 10 nummer per år, trykkes i farger og er i A4-format. Det har 24 sider. Abonnement koster kr 500. Bladet sendes til medlemmer, abonnenter, skoler og skoleadministrasjoner i fylker og kommuner.


   
Redaktør
Tormod Smedstad

Tlf. 24 10 19 16 
Mobil: 971 74 304

 

Annonsekontakt 
Lars-Kristian Berg

mobil 9300 3338


 
Klikk på bildet
for pdf-versjoner av 
Skolelederen.
     

Medieplan 2017

    Klikk her for medieplan 2017 med opplysninger
    om annonser og utgivelser.

 Du finner også en omtale av Skolelederen i fagpressekatalogen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Søk